HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


Để sắp xếp các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ tốt hơn cho khách hàng, chúng tôi sử dụng hệ thống hỗ trợ khách hàng "Vé hỗ trợ". Mỗi yêu cầu hỗ trợ được chỉ định một ID duy nhất mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến trình và phản hồi trực tuyến. Hệ thống này cung cấp đầy đủ và chi tiết tài liệu lưu trữ và lịch sử về tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn.
Địa chỉ email hợp lệ là bắt buộc để gửi một vé hỗ trợ.

Tạo hỗ trợ mới

Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.
Tạo hỗ trợ mới

Kiểm tra tình trạng Yêu cầu

We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.
Kiểm tra tình trạng Yêu cầu

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!